top of page

Jan Fritz Hansen indtræder i Samsø Linien A/S's bestyrelse


Pressemeddelelse fra Samsø Linien A/S

Samsø Linien A/S har fået nyt bestyrelsesmedlem

Jan Fritz Hansen indtræder i bestyrelsen

Samsø Linien A/S har afholdt generalforsamling den 17. september 2015, og her blev sekretariatschef for Færgesekretariatet Jan Fritz Hansen valgt til rederiets bestyrelse. Jan Fritz Hansen har en tæt tilknytning til det maritime erhverv i Danmark, og har igennem en årrække varetaget betydende poster i Danmarks Rederiforening.

Rederiets bestyrelse består således nu af fire medlemmer: Olaf Skjødt, Peter Berndt, Jan Fritz Hansen og Kaia Bertelsen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Olaf Skjødt som formand.

Årsregnskabet for 2014/2015 blev fremlagt på generalforsamlingen. Det godkendte regnskab udviste et overskud på kr. 2,2. mio. Årets resultat blev betragtet som tilfredsstillende. Direktionen kunne meddele generalforsamlingen, at rederiets færge M/F LOLLAND fortsat sejler til alles store tilfredshed – dette gælder kunder, Danske Færger A/S og ejeren.

Med venlig hilsen

Samsø Linien A/S

Olaf Skjødt

Formand

Seneste nyheder
bottom of page