top of page

OM SAMSØ-FONDEN

Fondens hjemsted er Samsø Kommune og er stiftet den 16.10.1999. Oprindeligt er Samsø-Fonden stiftet af amtsrådspolitikere i Århus Amt, og baggrunden for stiftelsen af Samsø-Fonden var at styrke rederiet med en professionel bestyrelse med rederikyndige medlemmer og løfte politikerne væk fra den daglige ledelse. 

 

Det er fonden, der udpeger Samsø Liniens bestyrelse.  

Ved amternes nedlæggelse blev følgende sammensætning besluttet: Fire medlemmer udpeges af den siddende bestyrelse, et medlem udpeges af Samsø Kommunalbestyrelse og et medlem udpeges af Samsø Erhvervsforum. Medlemmerne udpeges for fire år ad gangen og genudpegning kan finde sted to gange. Fonden holder normalt tre møder årligt i maj, september og november.

 

Fonden er mest synlig ved den årlige fondsuddeling ca. 1. december.

Igennem fondens levetid er rigtig mange, meget forskellige initiativer på Samsø blevet støttet.

bottom of page