top of page

Samsø Linien A/S har fået ny formand


Peter Berndt indtræder igen på formandsposten

Samsø Linien A/S har afholdt generalforsamling den 20. september 2016. Olaf Skjødt er efter eget ønske fratrådt som formand for Samsø Linien A/S efter mange års virke for rederiet; først som rederiets revisor og senere som bestyrelsesmedlem og formand. Olaf Skjødt var også revisor og rådgiver for Hou-Samsø Ruten ApS., og har været med helt fra L. Graus tid. Det er således en stor kapacitet, der forlader rederiet både hvad angår stor faglig viden samt historik i rederiet. Dertil kom en aldrig svigtende interesse og veneration for Samsø. Bestyrelsen ønsker Olaf Skjødt et velfortjent otium.

Rederiets bestyrelse har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Peter Berndt som formand.

Rederiets bestyrelse består således nu af tre medlemmer: Formand Peter Berndt, Jan Fritz Hansen og Kaia Bertelsen, der også er direktør.

Årsregnskabet for 2015/2016 blev fremlagt på generalforsamlingen. Det godkendte regnskab udviste et overskud på kr. 978.757. Direktionen kunne meddele generalforsamlingen, at rederiets færge M/F LOLLAND efter små 5 år i søen sejler til alles meget store tilfredshed – dette gælder kunder, Danske Færger A/S og ejeren.

Med venlig hilsen

Samsø Linien A/S

Peter Berndt

Formand

Seneste nyheder
bottom of page